Missie en strategie

Om drastische klimaatveranderingen verder te voorkomen, is het van groot belang dat we op een duurzame manier omgaan met natuurlijke hulpbronnen en onze planeet. Vanwege de continu groeiende bevolking en de verdergaande verstedelijking neemt de vraag naar energie snel verder toe. Tegelijkertijd weten we dat de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen eindig is en er een voortdurende beweging is om minder afhankelijk te zijn van de olieproducerende landen. Het is onze missie om voor de komende generaties een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie.

We verwezenlijken onze doelen door te investeren

 

in reeds bestaande en bewezen solar technieken die steeds verder ontwikkeld en toegepast worden.

We focussen ons daarbij op landen die beschikken over een stabiel energienetwerk en een goed ontwikkeld FiT kennen. Bovendien zien we vooral kansen in die landen waar grid-parity in korte tijd bereikt wordt.

De strategische doelstellingen van New Sources Energy zijn:
 - duurzame energie opwekken op een winstgevende manier;
 - het streven naar een stabiele en sterke cash-flow;
 - realisatie van een gezonde Return on Investment.

 

Directie

Frans Wieringa – Chief Executive Officer

De heer Frans Wieringa is sinds 2001 actief als investeerder en entrepreneur. In 2009 werd hij voorzitter van de Stichting Duurzame Ontwikkeling Energie en in 2010 CEO van Zoneco Holding BV, winnaar van P-nuts award 2011 en opgericht om grootschalige zonne-energie projecten uit te voeren. In 2013 was hij initiatiefnemer van Spotenergy, een bedrijf dat het voor zakelijke klanten, retail-ketens en vastgoed beheerders mogelijk maakt om zonder risico optimaal te profiteren van de vrije energiemarkt. Daarnaast is hij medeaandeelhouder in Nieuw Hollands Groen N.V., de grootaandeelhouder in New Sources Energy N.V.

organisatie structuur