Corporate Governance

New Sources Energy volgt de Nederlandse Corporate Governance Code in haar bedrijfsvoering. NSE heeft een one tier board (eenlaags bestuur), met daarin uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders. Het bestuur als geheel is verantwoordelijk voor het besturen van de onderneming. De uitvoerende bestuurders zijn belast met de dagelijkse gang van zaken en de niet uitvoerende bestuurders met de algemene gang van zaken en het toezicht op de uitvoerende bestuurders. Het bestuur is verantwoordelijk voor de corporate governance van NSE.

Niet uitvoerende bestuurders

Hr. Andreas Maria Mirck

Mr. Gerrit Jan Houweling

No documents found.

Uitvoerende Bestuurders

Ruud Huis in ‘t Veld

Ruud in 't Veld – Chief Executive Officer

Bestuur NSE

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 2 november 2017, is de heer R. Huis in ’t Veld benoemd tot uitvoerend (statutair) bestuurder van New Sources Energy N.V (“NSE”). Hiermee wordt door de heer R. Huis in ’t Veld de openstaande vacature ingevuld van CEO. Gelijktijdig zijn tot niet uitvoerend bestuurders benoemd de heer mr. G.J. Houweling en de heer A.M. Mirck. Het bestuur van NSE bestaat thans uit drie personen, te weten één uitvoerend en twee niet uitvoerend bestuurders.

Ruud Huis in ‘t Veld

Geboren 16 februari 1963, loopbaan Internationaal Transport planner t/m 1992 Vanaf 1984 zelfstandig ondernemer. Huidige banen CFO Capital Corporate Payment services  t/m heden Directeur Telecom en ICT onderneming t/m heden Directeur vastgoed onderneming t/m heden Directeur groen recyclen ICT apparatuur t/m heden Directeur Driftakker Groep

Hr. Andreas Maria Mirck

Geboren - 28 oktober 1955, Loopbaan - 1989 Medevennoot Foto Factotum bv 1989-2000 Directeur Foto Factotum bv 2006-2007 Commissaris Real Time Company 2007 – 2010 In diverse Functies binnen de Vivenda Media Groep NV , Voorzitter RvC, Voorzitter RvB 2011- heden Director of the company “Development of Ecological Property (Pty) Ltd” South Africa Development of the grid living. Huidige baan - Foto Factotum bv

Mr. Gerrit Jan Houweling

Geboren -  18 december 1952, Loopbaan -  Advocaat/Partner 1979-2012, Huidige banen - Directeur Orba Registergoed B.V. beleggingen en handel in onroerende zaken. Directeur Fimar Services B.V. financieringen Directeur Vitoria Investments B.V. financieringen en participaties.

Renewable Energy