Renewable Energy

Het gebruikmaken van duurzame energie is een effectieve manier om de energievoorziening milieuvriendelijker te maken. Het vermindert de wereldwijde afhankelijkheid van gas, kolen en olie, waarmee de uitstoot van broeikasgassen tegengaat. Op dit moment worden verschillende technieken toegepast om natuurlijke energiebronnen, zoals biomassa, waterkracht, wind- en zonne-energie, om te zetten in elektriciteit, warmte of koeling. PV is een bewezen techniek en - anders dan technieken die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de wind.

Kop2