MVO

Gelet op de activiteiten van New Sources Energy is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een vanzelfsprekend onderdeel van de organisatie. Voor New Sources Energy is MVO een toekomstgerichte manier van zakendoen. New Sources Energy wenst integer en transparant te werken, waarbij het verantwoordelijkheid toont voor aandeelhouders, medewerkers, de omgeving en het milieu. Die instelling verwacht New Sources Energy ook van alle partners die betrokken zijn bij de aankoop, ontwikkeling en exploitatie van solarparken waarmee wordt samengewerkt.

In de activiteiten van New Sources Energy wordt MVO zichtbaar in:

  • de ontwikkeling van duurzame energie in het algemeen;
  • het portfolio;
  • de manier waarop New Sources Energy zaken doet.

Vanwege de betrokkenheid bij het opwekken van duurzame energie speelt New Sources Energy op dit vlak een voortrekkersrol. De verantwoordelijkheid die dat vraagt, komt tot indrukking in de manier waarop New Sources Energy haar assets ontwikkelt, beheert en aankoopt. Die werkwijze komt ook terug bij de contractvormen, het omgaan met medewerkers en partners, normen en waarden en innovatie. Op deze manier geeft New Sources Energy invulling aan de drie bekende p’s: people, planet, profit.

MVO