Missie en strategie

Om drastische klimaatveranderingen verder te voorkomen, is het van groot belang dat we op een duurzame manier omgaan met natuurlijke hulpbronnen en onze planeet. Vanwege de continu groeiende bevolking en de verdergaande verstedelijking neemt de vraag naar energie snel verder toe. Tegelijkertijd weten we dat de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen eindig is en er een voortdurende beweging is om minder afhankelijk te zijn van de olieproducerende landen. Het is onze missie om voor de komende generaties een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie.

We verwezenlijken onze doelen door te investeren

 

in reeds bestaande en bewezen solar technieken die steeds verder ontwikkeld en toegepast worden.

We focussen ons daarbij op landen die beschikken over een stabiel energienetwerk en een goed ontwikkeld FiT kennen. Bovendien zien we vooral kansen in die landen waar grid-parity in korte tijd bereikt wordt.

De strategische doelstellingen van New Sources Energy zijn:
 - duurzame energie opwekken op een winstgevende manier;
 - het streven naar een stabiele en sterke cash-flow;
 - realisatie van een gezonde Return on Investment.

 

Ruud Huis in 't Veld uitvoerend bestuurder

Bestuur NSE

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 2 november 2017, is de heer R. Huis in ’t Veld benoemd tot uitvoerend (statutair) bestuurder van New Sources Energy N.V (“NSE”). Hiermee wordt door de heer R. Huis in ’t Veld de openstaande vacature ingevuld van CEO. Gelijktijdig zijn tot niet uitvoerend bestuurders benoemd de heer mr. G.J. Houweling en de heer A.M. Mirck. Het bestuur van NSE bestaat thans uit drie personen, te weten één uitvoerend en twee niet uitvoerend bestuurders.

Ruud Huis in ‘t Veld

Geboren 16 februari 1963, loopbaan Internationaal Transport planner t/m 1992 Vanaf 1984 zelfstandig ondernemer. Huidige banen CFO Capital Corporate Payment services  t/m heden Directeur Telecom en ICT onderneming t/m heden Directeur vastgoed onderneming t/m heden Directeur groen recyclen ICT apparatuur t/m heden Directeur Driftakker Groep

Hr. Andreas Maria Mirck

Geboren - 28 oktober 1955, Loopbaan - 1989 Medevennoot Foto Factotum bv 1989-2000 Directeur Foto Factotum bv 2006-2007 Commissaris Real Time Company 2007 – 2010 In diverse Functies binnen de Vivenda Media Groep NV , Voorzitter RvC, Voorzitter RvB 2011- heden Director of the company “Development of Ecological Property (Pty) Ltd” South Africa Development of the grid living. Huidige baan - Foto Factotum bv

Mr. Gerrit Jan Houweling

Geboren -  18 december 1952, Loopbaan -  Advocaat/Partner 1979-2012, Huidige banen - Directeur Orba Registergoed B.V. beleggingen en handel in onroerende zaken. Directeur Fimar Services B.V. financieringen Directeur Vitoria Investments B.V. financieringen en participaties.

organisatie structuur