Renewable Energy

Het gebruikmaken van duurzame energie is een effectieve manier om de energievoorziening milieuvriendelijker te maken. Het vermindert de wereldwijde afhankelijkheid van gas, kolen en olie, waarmee de uitstoot van broeikasgassen tegengaat. Op dit moment worden verschillende technieken toegepast om natuurlijke energiebronnen, zoals biomassa, waterkracht, wind- en zonne-energie, om te zetten in elektriciteit, warmte of koeling. PV is een bewezen techniek en - anders dan technieken die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de wind - slechts ten 

dele volatiel. Ook is PV niet afhankelijk van de aanvoer van verbrandingsstoffen, zoals wel het geval is met biomassa en biogas. Daarom focust NSE op dit moment op PV als een stabiele techniek voor opwekking van duurzame energie.

Grafiek met energiebehoefte in komende jaren

Photovoltaic (PV)

De markt voor duurzame energie vertoont wereldwijd een forse groei. Photovoltaic (PV) neemt binnen de duurzame energietechnologieën een bijzondere plaats in. Met PV wordt licht in één stap omgezet in elektriciteit. Deze zogenoemde zonnestroom kan daarmee in principe overal ter wereld worden opgewekt en gebruikt. De wereldwijde markt van solar PV-systemen kent al vele jaren een sterkte groei. Dit is vooral het gevolg van marktstimuleringsprogramma’s in diverse landen, de zogenoemde FiT-systemen. Een dergelijk systeem is in een aantal Europese landen, zoals Duitsland, Italië en Spanje, economisch en ecologisch een succes.

Andere technieken

Naast zonne-energie zijn er verschillende andere vormen van duurzame energie.

Biomassa

Biomassa is in een aantal Europese landen een populaire bron van duurzame energie. Het is biologisch afvalmateriaal dat afkomstig is van levend of recent afgestorven organismen. Het bestaat meestal uit dood plantenmateriaal.

Waterkracht

Waterkracht is energie die wordt opgewekt uit stromend water, waarmee waterturbines worden aangedreven. Deze bron is onuitputtelijk en er ontstaan geen schadelijke stoffen bij het opwekken van elektriciteit.

Windenergie

Windenergie wordt opgewekt door middel van turbines. Een acceptabele capaciteit vraagt om een aanzienlijk aantal windturbines waardoor de kans op ‘horizonvervuiling’ toeneemt. Daarnaast maken de apparaten geluid. Om overlast te voorkomen moeten de turbines op voldoende afstand van een woonomgeving worden gebouwd. 

Renewable Energy