Corporate Governance

New Sources Energy volgt de Nederlandse Corporate Governance Code in haar bedrijfsvoering. NSE heeft een one tier board (eenlaags bestuur), met daarin uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders. Het bestuur als geheel is verantwoordelijk voor het besturen van de onderneming. De uitvoerende bestuurders zijn belast met de dagelijkse gang van zaken en de niet uitvoerende bestuurders met de algemene gang van zaken en het toezicht op de uitvoerende bestuurders. Het bestuur is verantwoordelijk voor de corporate governance van NSE.

Niet Uitvoerende Bestuurders

No documents found.

Uitvoerende Bestuurders

Frans Wieringa – Chief Executive Officer

De heer Frans Wieringa is sinds 2001 actief als investeerder en entrepreneur. In 2009 werd hij voorzitter van de Stichting Duurzame Ontwikkeling Energie en in 2010 CEO van Zoneco Holding BV, winnaar van P-nuts award 2011 en opgericht om grootschalige zonne-energie projecten uit te voeren. In 2013 was hij initiatiefnemer van Spotenergy, een bedrijf dat het voor zakelijke klanten, retail-ketens en vastgoed beheerders mogelijk maakt om zonder risico optimaal te profiteren van de vrije energiemarkt. Daarnaast is hij medeaandeelhouder in Nieuw Hollands Groen N.V., de grootaandeelhouder in New Sources Energy N.V.

Renewable Energy